TỰ ĐỘNG HÓA

CÔNG NGHỆ THANG MÁY TỰ ĐỘNG ĐÓN KHÁCH LẦN ĐẦU TiÊN XUẤT HIỆN TẠI VIỆT NAM

30/11/2019 Đọc tiếp...

Giải pháp sử dụng công nghệ thông minh, chỉ một nút bấm từ xa hoặc dùng điện thoại thông minh, thang máy sẽ tự động xuống đón khách, không phải xuống tận nơi...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ VIẾT PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẲNG CẤP TẠI ViỆT NAM

Bạn dành nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, thống kê số liệu trên sổ sách, excel ? Bạn không hài lòng về các tính năng có sẵn của phần mềm quản lý đóng gói

INTERNET OF THINGS

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH DAIHANCORP NiỀM TỰ HÀO SỞ HỮU

Nhà thông minh giúp làm các công việc hằng ngày như là rèm mở rèm, bật tắt nước nóng, kiểm soát kẻ gian đột nhập,..một cách tự động

THIẾT BỊ AN NINH

GIẢI PHÁP KiỂM SOÁT RA VÀO BẢO MẬT CAO CHỐNG THẺ COPY

Thẻ không tiếp xúc kiểm soát ra vào DaiHanCorp có tính năng đặc biệt không thể sao chép hàng loạt bởi các thợ sửa khóa, thợ sao chép dạo

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY QUẢN LÝ TẬP TRUNG NHiỀU CHI NHÁNH

Phần mềm quản lý máy chấm công đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa các chi nhánh, đặc biệt là khả năng viết phần mềm mở rộng theo nhu cầu