GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

CÔNG NGHỆ THANG MÁY TỰ ĐỘNG ĐÓN KHÁCH LẦN ĐẦU TiÊN XUẤT HIỆN TẠI VIỆT NAM

13/11/2019 Đọc tiếp...

Giải pháp sử dụng công nghệ thông minh, chỉ một nút bấm từ xa hoặc dùng điện thoại thông minh, thang máy sẽ tự động xuống đón khách, không phải xuống tận nơi...

VIẾT PHẦN MỀM GIAO TIẾP THIẾT BỊ

TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ CODE PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẲNG CẤP TẠI ViỆT NAM

Bạn luôn dành rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, thống kê số liệu trên sổ sách, excel ? Bạn không hài lòng về các tính năng có sẵn của phần mềm đóng gói....

INTERNET KẾT NỐI VẠN VẬT

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH DAIHANCORP NIỀM TỰ HÀO SỞ HỮU CỦA BẠN

Bạn thử tưởng tượng lại các công việc hằng ngày phải làm với các thiết bị trong nhà nào là đóng rèm mở rèm, bật tắt nước nóng, kiểm soát kẻ gian đột nhập,..

CÔNG NGHỆ RFID VÀ SINH TRẮC HỌC

HỆ THỐNG KiỂM SOÁT CỬA RA VÀO KẾT HỢP CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG

Ngày nay việc kiểm soát cửa ra vào kết hợp chấm công tại các cơ quan là một điều không thể thiếu. Thực tế có nhiều phương pháp để thực hiện mục đích trên.

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY QUẢN LÝ TẬP TRUNG NHiỀU CHI NHÁNH

Phần mềm chấm công đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa các chi nhánh, đặc biệt là khả năng viết phần mềm mở rộng theo nhu cầu chấm công đặc thù riêng.