NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT XỬ LÝ SONG SONG VÀ PHÂN TÁN MAPREDUcE

14/12/2019 Đọc tiếp...

Nhận dạng khuôn mặt đang được ứng dụng rất rộng rãi và đem lại các lợi ích to lớn cho người sử dụng trong các hệ thống xác thực, bảo mật, ..

NÔNG NGHiỆP THÔNG MINH : ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐÀO TẠO

12/12/2019 Đọc tiếp...

Nông nghiệp thông minh là một trong những kết quả của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bài viết này thảo luận nội hàm, cấu thành, xu hướng ......

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI LÔ HỘi BẰNG CAMERA QUAN SÁT

24/12/2019 Đọc tiếp...

Bài viết đề xuất một giải pháp phân loại phần thịt lá lô hội bằng camera quan sát sau khi tách vỏ để loại bỏ các lá lô hội chưa tách vỏ hoàn toàn từ các máy....

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐiỆN TRONG TÒA NHÀ

11/12/2019 Đọc tiếp...

Phương pháp truyền thống để điều khiển thiết bị điện lắp trong toà nhà thông thường là cung cấp, đi dây từng nguồn riêng tới các cơ cấu chấp hành như ...

CỬA TỰ ĐỘNG CÓ BẢO MẬT DAIHANCoRP

02/12/2019 Đọc tiếp...

Cửa tự động kết hợp máy quét dấu vân tay để mở cửa đồng thời làm máy chấm công nhân viên, hạn chế thất thoát nhiệt của phòng thí nghiệm,...

TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA QUẢN LÝ TÒA NHÀ BMs

07/06/2021 Đọc tiếp...

Sự ra đời của các toà nhà, khách sạn, các trung tâm thương mại, các cao ốc văn phòng… với mức độ tự động hóa và bảo mật cao ngày càng ...

ĐỊNH VỊ THÔNG MiNH GIÚP NẮM BẮT THỊ HIẾU NGƯỜI ĐỌC

27/11/2019 Đọc tiếp...

Trong thư viện có rất nhiều loại sách, giải pháp định vị thông minh giúp nắm bắt sở thích của người đọc thông qua vị trí và thời gian người đó dừng lại....

GiẢI PHÁP ĐIỂM DANH TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG VÂN TAY CHO TRƯỜNG HỌC

27/11/2019 Đọc tiếp...

Các hệ thống điểm danh tự động hiện nay thường chỉ có một cơ sở dữ liệu mẫu hạn chế nên không đáp ứng đủ cho trường hợp số lượng ....

ỨNG DỤNG INTERNET OF THiNGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH

29/11/2019 Đọc tiếp...

Trong phạm vi của bài viết, nhóm tác giả xây dựng hệ thống mô phỏng mô hình ngôi nhà thông minh sử dụng công nghệ Internet of Things

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TiN TRONG QUẢN LÝ

27/11/2019 Đọc tiếp...

Ngày nay, có thể nói việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những yếu tố làm tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp