ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TiN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán được coi là một giải pháp cơ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán, phục vụ đắc lực cho quản trị doanh nghiệp để đạt mục tiêu đã định.

Bài viết bàn về ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp may mặc, góp phần làm rõ những hiệu quả mang lại trong từng mô hình và nâng cao hiệu quả quản lý

MÔ HÌNH KẾT HỢP CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ KẾ TOÁN VỚI KẾ TOÁN THỦ CÔNG

Qua tổng hợp, phân tích thông tin thu được các phiếu khảo sát, mô hình kết hợp phần mềm hỗ trợ kế toán với kế toán thủ công được áp dụng tại một số ít các doanh nghiệp (DN) quy siêu nhỏ và nhỏ, chủ yếu là các DN may tư nhân.

Với mô hình này, công tác kế toán được thực hiện chủ yếu bằng thủ công. Kế toán sử dụng phần mềm hỗ trợ là các phần mềm văn phòng, ví dụ Microsoft Excel, để xử lý dữ liệu dạng bảng tính. Cụ thể:

- Hệ thống chứng từ được tiếp nhận, lập thủ công.

-Về kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương được thực hiện một phần trên phần mềm Excel. Các chứng từ ban đầu liên quan đến tiền lương như bảng chấm công ( với máy chấm công việc thực hiện hoàn toàn tự động ), tiền lương sản phẩm,bảng thanh toán tiền lương… được xử lý trên bảng tính Excel.

- Về kế toán tài sản cố định, kế toán thực hiện lập bảng tính và phân bổ khấu hao trên phần mềm Excel.

- Hệ thống báo cáo kế toán, báo cáo thuế được thực hiện trên phần mềm Excel và phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế.

- Hệ thống điểm danh quản lý học sinh,sinh viên.

Mô Hình Kế Toán Thủ Công Kết Hợp Phần Mềm Hỗ Trợ

Mô Hình Kế Toán Thủ Công Kết Hợp Phần Mềm Hỗ Trợ

Mô hình có ưu điểm linh hoạt, chi phí thấp, tuy nhiên, để có thể vận dụng ổn định và hiệu quả, đòi hỏi nhân viên kế toán phải có trình độ tin học văn phòng tương đối cao, đặc biệt là kỹ năng sử dụng phần mềm xử lý bảng tính (Microsoft Excel).

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRÊN TỪNG MÁY TRẠM


Theo mô hình ứng dụng phần mềm kế toán trên từng máy trạm, việc tổ chức hạch toán kế toán có những đặc điểm như:

Chứng từ kế toán được tiếp nhận thủ công, một số chứng từ được lập thủ công,một số chứng từ được lập và in ra giấy thông qua phần mềm kế toán; Sử dụng phần mềm hỗ trợ để tính toán một số các chứng từ, bảng tổng hợp liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương.

Mô Hình Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cho Phần Mềm Kế Toán Máy Trạm

Mô Hình Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cho Phần Mềm Kế Toán Máy Trạm 

Phần lớn công tác kế toán được thực hiện trên phần mềm kế toán; Việc phân công kế toán trên phần mềm thông qua chức năng phân quyền cho người dùng trên phần mềm kế toán.

Việc lập, in, nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế được thực hiện trên phần mềm kế toán.
Mô hình này có ưu điểm là có mức độ tin học hóa cao hơn, chi phí đầu tư mua sắm thiết bị tin học và phần mềm kế toán không không nhiều.

Tuy nhiên, do phần mềm chạy trên một máy tính nên tại một thời điểm chỉ có một người có thể sử dụng và tác nghiệp trên phần mềm kế toán. Đây là nhược điểm rất lớn làm giảm năng suất, hiệu quả làm việc của bộ máy kế toán.

Mô hình này chỉ phù hợp với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, số lượng nghiệp vụ và công tác kế toán không nhiều, bộ máy kế toán đơn giản.

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ


Mô hình áp dụng phần mềm kế toán trên hệ thống mạng nội bộ được ứng dụng rất phổ biến,tại nhiều loại hình DN với quy mô vừa và lớn.

Theo đó, phần mềm kế toán được cài trên một máy tính chủ. Máy chủ này chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu kế toán của DN.

Ngoài ra, phần mềm kế toán còn được cài trên các máy tính khác (máy trạm). Các máy tính được nối mạng nội bộ với nhau để có thể cùng làm việc trên cùng một cơ sở dữ liệu chung.

Kế toán trưởng, căn cứ và nhiệm vụ được phân công của mỗi nhân viên kế toán, cấp tài khoản sử dụng và quyền truy cập tương ứng cho từng nhân viên thông qua chức năng quản trị người dùng trên phần mềm kế toán.

Khi làm việc, các nhân viên kế toán có thể sử dụng phần mềm kế toán đã cài đặt trên các máy tính trạm tại bàn làm việc của mỗi người để truy cập, xử lý cơ sở dữ liệu kế toán duy nhất trên máy chủ.

Mô hình này có ưu điểm ở khả năng chia sẻ, sử dụng chung hệ thống cơ sỏ dữ liệu kế toán thống nhất, giúp cho việc phân công lao động kế toán được thuận tiện. Tuy nhiên, hệ thống này cần cơ sở hạ tầng thông tin tương đối phức tạp; cần áp dụng các giải pháp an toàn và bảo mật thông tin kế toán.

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP


Qua khảo sát, mô hình này mới chỉ được áp dụng tại các DN có quy mô tương đối lớn, có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, một số DN đang triển khai hệ thống quản trị các nguồn lực DN (ERP) với phần mềm Fast Business.

Fast Business là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán,mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng. Hệ thống này có các đặc trưng sau:

- Làm việc theo quy trình, dòng công việc: Với Fast Business các tác nghiệp đều có thể thực hiện theo quy trình, trình tự dòng công việc và không chỉ ở trong một phòng ban mà có thể luân chuyển giữa các phòng ban. Cho phép theo dõi trạng thái của từng công việc, đã thực hiện đến công đoạn nào, đã thực hiện được bao nhiêu so với yêu cầu,đơn hàng, thời hạn phải hoàn thành…

- Hỗ trợ ra quyết định: Fast Business có nhiều báo cáo dạng truy vấn nhanh số liệu và các báo cáo tổng hợp phân tích số liệu theo các chiều phân tích khác nhau. Ngoài ra, còn có công cụ hỗ trợ phân tích số liệu OLAP giúp người sử dụng dễ dàng khai thác số liệu theo ý muốn của mình. Các thông tin này sẽ giúp cho việc ra quyết định trong việc điều hành tác nghiệp hàng ngày cũng như trong việc phân tích kết quả thực hiện và lập kế hoạch cho thời gian sắp tới.

- Làm tại bất kỳ vị trí, thời điểm: Fast Business giúp người dùng là có thể làm việc, truy cập các dữ liệu của công ty từ xa thông qua mạng internet, kể cả trên điện thoại smartphone, kết nối thông qua mạng 3G.

Tóm lại, các DN may mặc đa dạng về loại hình DN, quy mô, có những đặc điểm và yêu cầu quản trị khác nhau. Từ đó, mỗi DN lại lựa chọn, ứng dụng các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán ở các mức độ khác nhau.

Một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp phải đảm bảo được một số nguyên tắc như: Tuân thủ pháp luật và quy định của địa phương; Coi trọng yếu tố con người, kết hợp ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp; Kết hợp hài hòa giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị; Đảm bảo tính kế thừa, tiết kiệm, hiệu quả.

NCS. NGÔ THÀNH NAM

=============================

DaiHanCorp Viet Nam
Nhà Cung Cấp Giải Pháp Chuyên Nghiệp

Tin tức liên quan