HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ RFiD TRONG CHUỖI CUNG ỨNG CỦA WAL-MART

23/12/2019 Đọc tiếp...

Hệ thống công nghệ RFID là công nghệ nhận dạng hàng hoá bằng tần số radio. Các con chip nhỏ được gắn vào các sản phẩm hoặc ...

HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG MẶT NGƯỜI TỰ ĐỘNG VỚI ĐẶC TRƯNG GiST

19/12/2019 Đọc tiếp...

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất hệ thống điểm danh bằng mặt người với máy học véctơ hỗ trợ (Support Vector Machines - SVM) sử dụng đặc trưng GIST..

HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG MiNH PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH CẮP HOẶC BỎ QUÊN

17/12/2019 Đọc tiếp...

Bài viết đề xuất một mô hình hệ thống giám sát thông minh cùng với phần mềm quản lý cho phép phát hiện đối tượng đánh cắp hoặc bỏ quên.

NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ KHÓA CỬA THÔNG MINH SMARTLOCKiCTU

07/06/2021 Đọc tiếp...

Khóa cửa thông minh SmartLockICTU là một thiết bị tương tự ổ khóa nhưng không cần đến chìa khóa và người chủ gia đình mở từ xa ở bất cứ nơi đâu có internet

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ THẺ RFID BẰNG PHƯƠNG PHÁP DoA

15/12/2019 Đọc tiếp...

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu, mô phỏng và đánh giá thực nghiệm giải pháp xác định vị trí thẻ RFID -Radio Frequency ..

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFiD TRONG THỰC TẾ

14/12/2019 Đọc tiếp...

Việc ứng dụng công nghệ RFID hiện nay đang được sử dụng trong cả khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước, từ việc theo dõi sách trong thư viện đến ..

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TiN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC

19/12/2019 Đọc tiếp...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán được coi là một giải pháp cơ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ..

ẢNH HƯỞNG CỦA DỮ LiỆU LỚN ĐẾN NGHỀ KẾ TOÁN

17/12/2019 Đọc tiếp...

Bài viết tập trung chủ yếu vào sự phát triển của báo cáo doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số,về Internet và công nghệ hiện đại nói chung và dữ liệu lớn ....

CÔNG NGHỆ SÓNG VÔ TUYẾN RFID VÀ LịCH SỬ PHÁT TRIỂN

15/12/2019 Đọc tiếp...

Công nghệ sóng vô tuyến RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, cho phép một thiết bị đọc ....

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HiỆU ĐẦU VÀO CHO PLC CHUẨN ETHERNET

07/06/2021 Đọc tiếp...

Giải pháp xây dựng bộ chuyển đổi tín hiệu đầu vào cho PLC có thể giao tiếp với các loại cảm biến bằng các chuẩn giao tiếp khác nhau như ...