Bluezone Hướng dẫn chi tiết cách cài và sử dụng

10/08/2020 Đọc tiếp...

'Khẩu trang điện tử' Bluezone là một ứng dụng giúp cảnh báo tự động cho người dùng nếu họ tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19