GIẢI PHÁP KiỂM SOÁT RA VÀO BẢO MẬT CAO CHỐNG THẺ COPY

02/12/2019 Đọc tiếp...

Thẻ không tiếp xúc kiểm soát ra vào DaiHanCorp có tính năng đặc biệt không thể sao chép hàng loạt bởi các thợ sửa khóa, thợ sao chép dạo

CAMERA GiÁM SÁT AN NINH THÔNG MINH QUAN SÁT QUA ĐIỆN THOẠI

27/07/2020 Đọc tiếp...

Camera giám sát cảnh báo leo rào, đếm người, cảnh báo vật thể bỏ rơi, nhận dạng khuôn mặt, tìm kiếm đối tượng theo trang phục ,..

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT ĐỘC NHẤT VIỆT NAM

02/06/2021 Đọc tiếp...

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt đẳng cấp 4.0 dùng là mê. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

HỆ THỐNG KiỂM SOÁT CỬA RA VÀO KẾT HỢP CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG

24/11/2019 Đọc tiếp...

Ngày nay việc kiểm soát cửa ra vào kết hợp chấm công tại các cơ quan là một điều không thể thiếu. Thực tế có nhiều phương pháp để thực hiện mục đích trên.