MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY QUẢN LÝ TẬP TRUNG NHiỀU CHI NHÁNH

16/09/2019 Đọc tiếp...

Phần mềm chấm công đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa các chi nhánh, đặc biệt là khả năng viết phần mềm mở rộng theo nhu cầu chấm công đặc thù riêng.

CÔNG NGHỆ THANG MÁY TỰ ĐỘNG ĐÓN KHÁCH LẦN ĐẦU TiÊN XUẤT HIỆN TẠI VIỆT NAM

10/04/2019 Đọc tiếp...

Giải pháp sử dụng công nghệ thông minh, chỉ một nút bấm từ xa hoặc dùng điện thoại thông minh, thang máy sẽ tự động xuống đón khách, không phải xuống tận nơi...

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH DAIHANCORP NIỀM TỰ HÀO SỞ HỮU CỦA BẠN

08/04/2019 Đọc tiếp...

Bạn thử tưởng tượng lại các công việc hằng ngày phải làm với các thiết bị trong nhà nào là đóng rèm mở rèm, bật tắt nước nóng, kiểm soát kẻ gian đột nhập,..