GIẢI PHÁP KiỂM SOÁT RA VÀO BẢO MẬT CAO CHỐNG THẺ COPY

02/12/2019 Đọc tiếp...

Thẻ không tiếp xúc kiểm soát ra vào DaiHanCorp có tính năng đặc biệt không thể sao chép hàng loạt bởi các thợ sửa khóa, thợ sao chép dạo

CAMERA GiÁM SÁT AN NINH THÔNG MINH QUAN SÁT QUA ĐIỆN THOẠI

27/07/2020 Đọc tiếp...

Camera giám sát cảnh báo leo rào, đếm người, cảnh báo vật thể bỏ rơi, nhận dạng khuôn mặt, tìm kiếm đối tượng theo trang phục ,..

MÁY CHẤM CÔNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG NHiỀU CHI NHÁNH

01/09/2020 Đọc tiếp...

Phần mềm quản lý máy chấm công đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa các chi nhánh, đặc biệt là khả năng viết phần mềm mở rộng theo nhu cầu

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT ĐỘC NHẤT VIỆT NAM

02/06/2021 Đọc tiếp...

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt đẳng cấp 4.0 dùng là mê. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam